Rimzim Pavsat TULA Vatat Asel

Rimzim Pavsat TULA Vatat Asel Chimb Bhijav Pani Udvt Gani Gatana Koni tari Khas Bhetav! Ho Na?Lajato kay?Pratyek BEDKALA Asech Vatate.

0 comments:

Post a Comment