Saheb, maza pagaar wadhun dya

Nokar: Saheb, maza pagaar wadhun dya…maze lagna zaley! Malak: Factorychya baher zalelya durghatnanna factory jababdar rahnar nahi!

0 comments:

Post a Comment