Shyamrao tuhmi ghetalelya karjapaiki

Sawakar: Shyamrao tuhmi ghetalelya karjapaiki tumhi ek pan rupaya dila nahi, tewha madhala margha shodhu. Tumhighetalelya karja paiki aardhe karja mi visarun jato! Shyamrao(lagech uttartat): Thik aahe…. mi pan aardhe karj visarun jato!

0 comments:

Post a Comment