Timbunanachya gharaacha darwaza

Timbunanachya gharaacha darwaza konitari jorjoraat thokat asto. Te darwajyajawal jaaun mhantaat… Timbunana (ragane): Kon aahe gaadhvaacha? Chintu: Baba mi aahe!

0 comments:

Post a Comment