Tu asa shahanpna ka kela

Tu asa shahanpna ka kela? Tula kay garaj hoti mazya baddal as sarvana sangaychi ki, . . . . . I'm so sweet I'm so cute I'm so nice jar mala drusht lagali tar.. . .:-P ;-) gud ni8. .tc. .

0 comments:

Post a Comment