tumchya shejarnine pot

Bhikari: tumchya shejarnine pot bharun khau ghatle, tumhi suddha kahitari khau ghala! Thamakaku: he ghe..Hajmola!!!

0 comments:

Post a Comment