Tuza rajya aslela mazya manacha ek

Tuza rajya aslela mazya manacha ek kopra me tasach japun thevein tyala dhakka suddha lagu denar nahi ani kunala hi samzu denar nahi ki tya madhe fakt tu.....tu....ani...tuch aahes.

0 comments:

Post a Comment