Tuzya premachya lahre mazya manee

Tuzya premachya lahre mazya manee sathu laglya dolya rupe dhagatun pavsapramane vahu laglya.

0 comments:

Post a Comment