Tuzyapasun dur hotana dolyat pani

Tuzyapasun dur hotana dolyat pani aal tu dusryach yekun kaljach pani zal... Mala mahit aahe ki, tu mazaya manach raja aahes pan tula mahit nahi ki tu mazya dolyatal pani aahes... wisrao tula mahntepan hot nahi man, tu dusryacha aahesh mahatl, tar jat nahi shan.... kharach aahe ka te wakay je yekale me ya kanani vishvas basat nahi tu dilelya dhokyani....

0 comments:

Post a Comment