Ubhara Gudi Sukhasamrudhichi

Ubhara Gudi
Sukhasamrudhichi
Suravat Karuya
Nav Varshachi..
Visru Ti Swapne
Bhutakalachi
Vatchal Karuya
Nav Ashechi

0 comments:

Post a Comment