Waah sunbai, aajcha chaha

Saasubai: Waah sunbai, aajcha chaha khup zakaas kelaas! Sunbai: Ho, kharech? Pan maanjarine doodhala tond laavlenaste tar ajun khup zakaas watlaasta!

0 comments:

Post a Comment