Worst pj of d century... Ekda 15

Worst pj of d century... Ekda 15 manjarachi pille rikshat chadali,tar rikshawala mhanala,"Tumhi mavnar nahi." tar ek pillu mhanale.. mau mau..

0 comments:

Post a Comment